Yönetim Danışmanlığı

Geri

Şirketlerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, daha verimli ve performansı yüksek şirket yapılarının oluşturulması ve devamlılığın nesiller boyu sürdürülebilmesinde kurumsal yönetim ilkelerinin desteği çok büyüktür. Kurumsal Yönetim uygulamalarının en önemli sonuçlarından bazıları aşağıda yer almaktadır.
 

- Aile anayasasının hazırlanması
- Yetki, onay çerçevelerinin oluşturulması
- Şirket politika ve prosedürlerin oluşturulması,
- İç kontrol sistemine ilişkin iyileştirme
- Şirket performansının artması,
- Şirket içi şeffaflık,
- Şirket içi kaçakların en aza inmesi,
- Yabancı yatırımcıların ilgisinin artması,
- Risklerin etkin yönetimi