Ocak 2016 Vergi Takvimi

Geri

01/01/2016

11/01/2016

16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

12/01/2016

16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/01/2016

15/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

15/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

15/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

15/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

15/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

15/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/01/2016

20/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/01/2016

20/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

20/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

20/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

20/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

20/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

25/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/01/2016

25/01/2016

Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

18/01/2016

25/01/2016

1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

25/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/01/2016

25/01/2016

Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/01/2016

25/01/2016

Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/01/2016

25/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

18/01/2016

26/01/2016

1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/01/2016

26/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/01/2016

26/01/2016

Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/01/2016

26/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/01/2016

26/01/2016

Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/01/2016

26/01/2016

Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/01/2016

26/01/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/01/2016

01/02/2016

2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

01/01/2016

01/02/2016

Yıllık Harçların Ödemesi

01/01/2016

01/02/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016

01/02/2016

2015 Yılında Kullanılan Defterlerin 2016 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

01/01/2016

01/02/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/01/2016

01/02/2016

Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)