Muhasebe ve Mali İşler Yönetim

Geri

Genel olarak amacımız, dış destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek, böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır.

Kısmi outsource kapsamında, aşağıdaki muhasebe, finans, raporlama, bordro ya da personel hizmetlerinden herhangi birinden faydalanabilir ya da tüm bu hizmetleri muhasebe, bordro ve finans hizmeti şeklinde bir paket olarak alabilirsiniz.
 

- Muhasebe revizyonu
- Bordrolama
- Raporlama
- Muhasebe