Mayıs 2016 Vergi Takvimi

Geri

01/04/2016

02/05/2016

2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

01/04/2016

02/05/2016

2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi

01/04/2016

02/05/2016

Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/04/2016

02/05/2016

Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/04/2016

02/05/2016

Mart 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2016

02/05/2016

6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 9. taksit ödemesi

01/05/2016

10/05/2016

16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

10/05/2016

16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/05/2016

16/05/2016

2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

01/05/2016

16/05/2016

2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

01/05/2016

16/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

16/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

16/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

16/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

16/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

16/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/05/2016

17/05/2016

2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

01/05/2016

17/05/2016

2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

01/05/2016

20/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

20/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

20/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

20/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/05/2016

20/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

20/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

23/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/05/2016

23/05/2016

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

01/05/2016

23/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/05/2016

24/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

16/05/2016

25/05/2016

1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

16/05/2016

25/05/2016

1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/05/2016

26/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/05/2016

26/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/05/2016

26/05/2016

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

01/05/2016

26/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/05/2016

31/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2016

31/05/2016

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

01/05/2016

31/05/2016

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

01/03/2016

31/05/2016

2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

01/03/2016

31/05/2016

2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

01/04/2016

31/05/2016

2015 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında)

01/03/2016

31/05/2016

2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01/05/2016

31/05/2016

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

02/05/2016

31/05/2016

2015 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında)

01/05/2016

31/05/2016

Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

01/03/2016

31/05/2016

2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/05/2016

31/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/05/2016

31/05/2016

Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)