Mart 2016 Vergi Takvimi

Geri

01/03/2016

09/03/2016

16-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/03/2016

10/03/2016

16-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

15/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

15/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

15/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

15/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

15/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

15/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/03/2016

21/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

21/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/03/2016

21/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

21/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

21/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

21/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

23/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/03/2016

23/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/03/2016

24/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

16/03/2016

24/03/2016

1-15 Mart 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/03/2016

25/03/2016

2015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

01/03/2016

25/03/2016

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

16/03/2016

25/03/2016

1-15 Mart 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

28/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/03/2016

28/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/03/2016

28/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/03/2016

31/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/03/2016

31/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/03/2016

31/03/2016

Şubat 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2016

31/03/2016

2015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/03/2016

31/03/2016

2015 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi

01/03/2016

31/05/2016

2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01/03/2016

31/05/2016

2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

01/03/2016

31/05/2016

2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/03/2016

31/05/2016

2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)