Kasım 2016 Vergi Takvimi

Geri

01/11/2016

09/11/2016

16-31 Ekim 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/11/2016

10/11/2016

16-31 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

14/11/2016

2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

01/11/2016

14/11/2016

2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

01/11/2016

15/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

15/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

15/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

15/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

15/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/11/2016

15/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

17/11/2016

2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

01/11/2016

17/11/2016

2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

01/11/2016

21/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

21/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

21/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

21/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/11/2016

21/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

21/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

23/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/11/2016

23/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/11/2016

24/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

16/11/2016

24/11/2016

1-15 Kasım 2016 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16/11/2016

25/11/2016

1-15 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

28/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/11/2016

28/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/11/2016

28/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/11/2016

30/11/2016

2016 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/11/2016

30/11/2016

2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

01/11/2016

30/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2016

30/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/11/2016

30/11/2016

Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/11/2016

30/11/2016

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

01/11/2016

30/11/2016

Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi