İK Politikası

Geri

​En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan İntegral Bağımsız Denetim A.Ş. insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

•    İnsan Kaynakları Politikamız
•    Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
•    Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
•    Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
•    Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
•    İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
•    Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
•    Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
•    Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak,
•    Açık iletişim ortamı sağlamak,
•    ​Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.​