İç Denetim ve Yapılandırılması

Geri

Günümüzde, hızla gelişen ticaret yöntem ve şekilleri, finansal sistem ve araçların etkin kullanımı ve teknolojik gelişmelerden yoğun  bir şekilde etkilenen tüm kurumların, kurumsal yönetim ilke ve standartlarının önemli bir kısmını oluşturan yetki ve sorumlulukların paylaşımı ve kontrol edilmesi ile ,kaynakların etkin kullanımı, karlılık ve verimliliği etkileyen risklerin belirlenmesi ve önlenmesinde , iç denetim kavramının ve fonksiyonunun önemi hızlı bir şekilde artmıştır.
 

Bu kapsam dahilinde sunduğumuz hizmetlerimiz:
 

• İç denetim fonksiyonunun kurulması / yeniden yapılandırılması
• İç denetim faaliyetleri için dış kaynak (out-source) sağlanması
• İç denetim faaliyetleri için eş kaynak (co-source) sağlanması
• Risk bazlı iç denetim planı hazırlanması
• İç denetim departmanları kalite güvence değerlendirmeleri
• Kontrol öz değerlendirme sürecinin oluşturulması
• Suistimal önleme ve inceleme
• İç denetim eğitimlerinin verilmesi