Ekim 2016 Vergi Takvimi

Geri

01/10/2016

10/10/2016

16-30 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

11/10/2016

16-30 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/10/2016

17/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

17/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

17/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

17/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

17/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

17/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/10/2016

20/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

20/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

20/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

20/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/10/2016

20/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

20/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

24/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/10/2016

24/10/2016

Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/10/2016

24/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/10/2016

24/10/2016

Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/10/2016

24/10/2016

Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/10/2016

24/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

17/10/2016

25/10/2016

1-15 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17/10/2016

25/10/2016

1-15 Ekim 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/10/2016

26/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/10/2016

26/10/2016

Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/10/2016

26/10/2016

Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/10/2016

26/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/10/2016

26/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/10/2016

26/10/2016

Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/10/2016

31/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2016

31/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/10/2016

31/10/2016

Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/10/2016

31/10/2016

6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 12. taksit ödemesi