Aralık 2016 Vergi Takvimi

Geri

01/12/2016

09/12/2016

16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/12/2016

12/12/2016

16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

15/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

15/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

15/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

15/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

15/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

15/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/12/2016

20/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

20/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

20/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

20/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

20/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

20/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/12/2016

23/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/12/2016

23/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/12/2016

26/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/12/2016

26/12/2016

1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16/12/2016

26/12/2016

1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

26/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/12/2016

26/12/2016

Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/12/2016

02/01/2017

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları yüzde 75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

01/12/2016

02/01/2017

2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

01/12/2016

02/01/2017

Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/12/2016

02/01/2017

Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/12/2016

02/01/2017

Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2016

02/01/2017

6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi