Ağustos 2016 Vergi Takvimi

Geri

01/07/2016

01/08/2016

2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/07/2016

01/08/2016

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/07/2016

01/08/2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2016

01/08/2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/07/2016

01/08/2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/08/2016

09/08/2016

16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/08/2016

10/08/2016

16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

15/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

15/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

15/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/08/2016

15/08/2016

2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

01/08/2016

15/08/2016

2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

01/08/2016

15/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

15/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

15/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

17/08/2016

2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

01/08/2016

17/08/2016

2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

01/08/2016

22/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

22/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

22/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

22/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/08/2016

22/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

22/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

23/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/08/2016

23/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/08/2016

24/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

16/08/2016

24/08/2016

1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16/08/2016

25/08/2016

1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

26/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/08/2016

26/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/08/2016

26/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/08/2016

31/08/2016

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/08/2016

31/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/08/2016

31/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/08/2016

31/08/2016

Temmuz 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/08/2016

31/08/2016

6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 11. taksit ödemesi