Bulgaristan’da Yazılım Sektörü 1,995 Milyar Leva Gelir Sağlamaktadır

Geri

Bulgaristan Yazılım Şirketleri Derneği’nin (Bulgarian Association of Software Companies - BASSCOM) talebi üzerine CBN Pannoff, Stoycheff & Co tarafından hazırlanan ‘Bulgaristan IT Endüstrisi Barometresi’ adlı çalışmadan 2016 yılı yazılım endüstrisi gelirlerinin 1,995 milyar Leva’ya ulaşması beklendiği, söz konusu rakamın yıllık bazda % 13’lük bir artışa tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Bulgaristan yazılım sektörünün GSYİH’daki payı % 2,25’tir. 2016 yılında sektörde 907 kişilik yeni istihdam sağlanması beklenmekte olup, önceki yıllarda yaratılan 1000’in üzerindeki istihdam imkanları göz önünde bulundurulduğunda, bunun bir düşüşe işaret ettiği dikkat çekmektedir. BASSCOM Yönetim Kurulu üyesi Georgi Zahariev, söz konusu sanayide halen nitelikli işgücü sıkıntısı yaşandığının üzerinde durmaktadır. 2016 verileri bir programcının vergi sonrası ortalama aylık çalışma ücretinin 2752 Leva olduğuna işaret etmektedir. Bu ücret ülke ortalamasının 3,94 katıdır.

Benzer Diğer Haberler