Şeffaflık Raporları

Geri

İntegral Bağımsız Denetim A.Ş. KGK tarafından KAYİK'ler nezdinde denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş olmakla birlikte 2016 hesap döneminde KAYİK Denetimi yapmamıştır.